Today:


Past Office Bearers

 

Past Presidents:

 

Name

Year

Photograph

BML Kapur

1988-1991

PV Chalapathi Rao

1991-1992

Amrish Parekh

1992-1993

RL Gupta

1993-1994

B. Krishna Rao

1994-1995

 
 

RC Aranya

1995-1996

M Ahmed Ali

1996-1997

SP Kaushik

1997-1998

SM Bose

1998-1999

Prakash Khanduri

1999-2000

N. Ananthakrishnan

2000-2002

Narendar Mohan Gupta

2002-2003

TK Chattopadhyay

2003-2004

SK Mathur

2004-2005

JD Wig

2005-2006

A Rathnaswami

2006-2007

RA Sastry

2007-2008

Jagdish Mal Mehta

2008-2009

R Surendran

2009-2010

A Chaudhary

2010-2011

H Ramesh

2011-2012

Mihir K Mohapatra

2012-2013

C Khandelwal

2013-2014

Vikram Kate

2014-2015

Anil Agarwal

2015-2016

V Sitaram

2016-2017

Peush Sahni 2017-2018

Past Secretaries:

 

Name

Year

Photograph

RC Aranya

1988-1995

TK Chattopadhyay

1995-2002


VK Kapoor

2002-2006

H Ramesh

2006-2009

Peush Sahni

2009-2012

SM Chandramohan

2012-2015

R Pradeep

2015-2018


Other Executive Members:

 

Year Joint Secretary Treasurer Executive (A) Executive (B) Co-Opted
2018-2019    

Vivek Mangla

Raj Prasad

Biju Pottakkat

Sadique Sikora

 

 

Vikram Kate (2014-2019)

VP Bhalla (2014-2019)

 

2017-2018 Ashok Kumar Deepak Govil

Chirag Desai

Mahesh Shetty

Manish Ranjan Sahoo

Inian Samarasam

Anu Behari

2016-2017

GR Verma

Ch Madhusudhan

SS Saluja

Mahendra Narwaria

Senthilnathan P

2015-2016

Raghavendra Rao RV

TD Yadav

Ramesh Rajan

Chirag Desai

Mohan Narasimhan

2014-2015 Ramesh Ardhanari AS Soin

Shankar S

Vishnu Prasad NR

Sarfaraj Baig

VP Bhalla

Rajesh Bhojwani

2013-2014

V Sitaram

Sujoy Pal

Prakash K

Raghavendra Rao RV

Sanjoy Mandal

 
2012-2013

Puneet Dhar

Nilesh Doctor

Maj. Gen. PK Patnaik

GV Rao

Paresh Varty

Sanjay DeBakshi
2011-2012 Md Ibrarullah  

Benjamin Perakath

Sadique Sikora

AS Soin

Rajesh Bhojwani

Sanjiv Haribhakti

 
2010-2011  

Brig. AK Sharma

Sanjay DeBakshi

Sanjay Govil

Subash Gupta

Sanjay Nagral

 
2009-2010  

R Pradeep

Subodh Varshney

Ramesh Ardhanari

Ashok Kumar Gupta

Sudheer OV

 
2008-2009 Vikram Kate  

Shrikant Matkari

George Mathew

Ashok Kumar

Chandramohan SM

Peush Sahni

 
2007-2008    
2006-2007